Kennisvragen.nl  %>

zelf vragen samenstellen? Inloggen

Privacy Statement

Privacy Statement Kennisvragen.nl (www.kennisvragen.nl)

Verwerking persoonsgegevens

Kennisvragen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Kennisvragen.nl verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het afnemen van diensten (zoals uw naam, adres en woonplaatsgegevens, uw e-mail (-adres en bankgegevens)) worden uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, het met u in contact treden, u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Kennisvragen.nl, en om te reageren op door u gestelde vragen en het verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de diensten van Kennisvragen.nl en aan haar gelieerde ondernemingen.

Kennisvragen.nl is gerechtigd uw persoonsgegevens op verzoek van derden te verstrekken indien u in strijd handelt met enige wettelijke bepaling, dan wel een derde partij een claim indient waaruit Kennisvragen.nl redelijkerwijs de conclusie kan verbinden dat u in strijd handelt met enige wettelijke bepaling of rechten van derden zonder dat Kennisvragen.nl aansprakelijk is voor door gebruikers geleden schade. Een en ander geldt evenzeer indien Kennisvragen.nl gehouden is tot verstrekking van persoonsgegevens op grond van een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of ambtelijk bevel.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Kennisvragen.nl daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend, Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Kennisvragen.nl of inzage wenst in uw persoonsgegevens, neem dan contact met Kennisvragen.nl op.

Cookies

Om meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

Kennisvragen.nl maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Dat zijn functionele cookies die buiten de cookiewet vallen, niet hoeven worden te beschreven en waarvoor geen toestemming hoeft te worden gevraagd.

Daarnaast worden via onze website cookies (__utma, __utmz, __utmb & __utmc) geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij willen niet dat jij ongewenst gevolgd wordt. Maar we hebben wel goede statistieken nodig om ons werk te kunnen doen. Gelukkig zijn er veel dingen die je kunt doen om het heft in eigen handen te nemen:

• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Installeer disconnect.me. (https://disconnect.me/) Deze plugin voorkomt dat scripts van derden worden ingeladen.
• Geef aan in je browser instellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
• Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser. Je kunt ze ook blokkeren per domein.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons cookiebeleid. Wanneer wij andere niet-functionele cookies gaan gebruiken, dan worden deze aanpassingen gepubliceerd op deze pagina.